Rozwód czy separacja – co jest korzystniejsze dla rozstających się małżonków?

Wiele rozstających się par, mimo podtrzymania decyzji o chęci zakończenia małżeństwa nie wie jak najłatwiej i najszybciej przeprowadzić całą procedurę. Część osób w pierwszej kolejności decyduje się na separacje, pozostali od razu składają wniosek o rozwód. Jakie są różnice między separacją a rozwodem i kiedy warto zdecydować się na jedno z nich?

Czym dokładnie jest separacja i jakie niesie skutki prawne?

Na samym początku trzeba podkreślić, że zarówno rozwód, jak i separacja są orzekane w sądzie. Warto również pamiętać, że separacja może nie zostać orzeczona, jeśli małżeństwo posiada dzieci, których dobro mogłoby ucierpieć na skutek podjętej decyzji. Podobnie jest w przypadku, w którym jeden z małżonków jest w trakcie ciężkiej choroby i separacja mogłaby spowodować jego poważną szkodę. Separacja jest zwykle łatwiejsza i szybsza do przeprowadzenia niż rozwód. Sąd może ją orzec, jeżeli między małżonkami wystąpił zupełny rozkład pożycia. Co więcej, mimo że orzeczenie separacji nie niesie tak daleko idących skutków prawnych, jak rozwód. Separacja powoduje przede wszystkim rozdzielność majątkową i brak dziedziczenia z mocy ustawy – czyli uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Sąd podczas rozprawy decyduje jednak również o innych kwestiach, takich jak: opieka nad dzieckiem, alimenty itp. Małżonkowie po separacji nie mogą jednak wstąpić w kolejny związek małżeński. Podsumowując – separacja daje obu stronom szanse na podjęcie dobrej decyzji – czy podtrzymują oni chęć rozstania, czy widzą szanse na kontynuowanie związku? Jeżeli zdecydują się na pozostanie w związku, separację można znieść.

Kiedy zdecydować się na rozwód?

Rozwód powoduje trwałe rozwiązanie małżeństwa, które powstaje po orzeczeniu sądu. Po rozwodzie można ponownie wstąpić w związek małżeński, co nie jest możliwe a trakcie separacji. Rozwód jest możliwy, jeśli małżonkowie potwierdzą, że między nimi wystąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Rozwodu nie można znieść jak separacji ani go cofnąć. Rodzi więc daleko idące skutki prawne. Jeżeli małżonkowie naprawdę nie widzą szans na dalsze, wspólne życie i chcą bezsprzecznie zerwać wszystkie łączące ich dotychczas więzi (majątkowe i psychiczne) – mogą zdecydować się od razu na rozwód. Jeżeli mają wspólne dzieci – sąd podczas rozprawy rozwodowej będzie kierował się ich dobrem, ustali prawa stron do kontaktu z dziećmi i obowiązki wobec nich (np. alimenty).

Z perspektywy kosztów separacja jest tańsza (jeśli wniosek składa zgodnie oboje małżonków). Koszt złożenia wniosku wynosi 100 zł. Jeżeli składa go tylko jedna ze stron, opłata wzrasta i wyniesie już nie 100 a 600 złotych, czyli równowartość kosztów rozwodu. Koszty rozwodu mogą według decyzji sądu być podzielone na pół lub zniesione w całości na rzecz drugiego małżonka. Sąd może również częściowo lub całkowicie zwolnić wnioskodawców z ponoszenia opłaty. Wszystko jest uzależnione od indywidualnej sytuacji życiowej/materialnej wnioskodawców. Podsumowując – separacja jest rozwiązaniem, które nie zamyka jeszcze „furtki” do cofnięcia swojej decyzji o rozstaniu, ale daje małżonkom przedsmak (i część konsekwencji prawnych) rozwodu. Rozwód z kolei to trwałe rozwiązanie małżeństwa. Po rozwodzie, w świetle prawa byli małżonkowie są dla siebie jak obcy ludzie.

Zobacz także: https://swiatnaobcasach.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie/