Co to jest team building?

Członkowie zespołu mają swoje specjalizacje, a ich zadaniem jest efektywne wykorzystanie obszaru współpracy pomiędzy członkami, do uzyskania jak najlepszych rezultatów działań. Poprzez budowanie zespołu można więc stworzyć sprawnie funkcjonujący mechanizm, dzięki któremu uzyska się lepsze efekty pracy w grupie, aniżeli konkretni członkowie zespołu z osobna. Budowanie zespołu tworzy silniejszą więź pomiędzy pracownikami, poprawia sposób komunikacji, jak i zachęca do współpracy.

Co to jest team building?

Budowanie zespołu są to wszystkie świadome działania, które służą do utworzenia dobrze funkcjonującego zespołu, z dokładnie określonymi celami, efektywnym wykorzystaniem członków i precyzyjnym podziałem na konkretne role. Mechanizmy tego procesu można ukierunkować do istniejących już zespołów, a właściwie do ich problemów tudzież na fazie dobierania nowych zespołów. Ćwiczenia team building polecane są w przypadku wypalenia się zespołów. Jest to więc ogół narzędzi oraz czynności, których zadaniem jest usprawnienie funkcjonowania zespołu, już od początku jego założenia, aż do okresowych problemów, czy również etapu schyłkowego. Team building według specjalistów należy do jednych z najbardziej efektywnych narzędzi, wspierających budowę i sprawne działanie zespołów pracowniczych.

Jakie są cele team building?

  • stworzenie efektywnie funkcjonującego zespołu,
  • integracja pracowników poprzez wykorzystanie zabaw team building,
  • rozwiązanie problemów pracowniczych poprzez zajęcia team building,
  • zwiększenie motywacji zespołu,
  • uzyskanie przez pracowników nowych kwalifikacji,
  • usprawnianie procesów komunikacyjnych w grupach,
  • podniesienie poziomu zaufania pomiędzy członkami zespołu,
  • poznanie swoich wzajemnych cech i kompetencji w zespole,
  • usprawnienie zarządzania w zespołach,
  • zintegrowanie pracowników.