bloguj z prawem

Blogowanie zgodne z prawem cz. 2

Przykładowo, zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 uśude usługodawca tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”, nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na żądanie usługobiorcy- umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

Usługami, dla których powinien zostać stworzony regulamin jest między innymi newsletter lub forum internetowe, w tym miejsce pozostawiania komentarzy pod wpisami. Zatem, dla ustawodawcy nie ma znaczenia odpłatność lub nieodpłatność usługi. Bloger ma obowiązek stworzenia regulaminu dla wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną.

Ze świadczeniem usług wiąże się obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do ich realizacji. W przypadku newslettera, mamy do czynienia z daną osobową, którą jest adres e-mail. Musimy poinformować internautę, kiedy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. zostawiając komentarz lub opinię.

RODO na blogu

Kiedy bloger zbierze dane osobowe, to RODO nakłada na niego (administratora danych) liczne obowiązki. Jednym z podstawowych obowiązków administratora jest poinformowanie osoby, której dane dotyczą (podmiotu danych) o przetwarzaniu jej danych. Wymienionemu obowiązkowi odpowiada uprawnienie do otrzymania informacji. Jest ono niezwykle istotne, gdyż umożliwia uzyskanie odpowiedzi m.in. na pytanie o transfer danych do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Bloger musi poinformować użytkowników bloga o prawie:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

  • sprostowania danych,

  • usunięcia danych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • przeniesienia danych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zatem posiadanie przez blogera polityki ochrony danych osobowych to konieczność.

Czy polityka plików cookies jest równie ważna?

Informacje o wykorzystywanych cookies musi posiadać każda strona internetowa, co wynika z art. 173, art. 174 i art. 209 (pr.tel.) .

Właściciel bloga, jako podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym internauty pliki cookies oraz uzyskujący do nich dostęp musi poinformować swoich użytkowników o:

• celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

• możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Natomiast użytkownik powinien przed rozpoczęciem korzystania z bloga wyrazić zgodę na dostęp oraz ładowanie plików cookies.

Summary

Bloger powinien posiadać regulamin korzystania z bloga, natomiast zgodnie z prawem ma obowiązek udostępnić internautom:

1) regulamin korzystania z usług elektronicznych dostępnych na blogu, nawet tych bezpłatnych np. newsletter, czy zasady kontaktowania się z autorem bloga przez formularz online;

2) politykę ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczącą danych użytkowników komentujących wpisy i korzystających z usługi newssletera;

3) politykę plików cookies, jako właściciel strony internetowej.

Czy mogę skopiować gotowy regulamin lub politykę ze strony innego bloga?

Absolutnie nie, ponieważ kradzież własności intelektualnej podlega odpowiedzialności cywilnej. Poza tym przykładowo polityka ochrony danych osobowych pasująca do jednego bloga może być tylko pozornie odpowiednia dla bloga plagiatora. Inną rzeczą jest fakt, że kopiowany regulamin często bywa niezgodny z obowiązującym prawem. W konsekwencji dochodzi do powielania błędów i narażenia się na sankcje prawne. Jeżeli poważnie myślisz o swoich czytelnikach i chcesz zadbać o ich bezpieczeństwo, to skontaktuj się z firmą prawniczą trudniącą się sporządzaniem dokumentacji dla e-biznesu. Wykwalifikowani prawnicy przeprowadzą audyt prawny bloga i na podstawie jego wyników stworzą dopasowane regulaminy wraz z politykami, które zabezpieczą twoje blogowanie.

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia, tj. w dniu 23.04. 2021 r.

Autor artykułu: Prawnik Ewelina Fuławka właścicielka Centrum Prawnego Online – www.centrumprawneonline.pl .

Prawniczka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i ukończoną aplikacją adwokacką, szkoleniowiec RODO, a od 2020 r. właścicielka firmy Centrum Prawne Online. Świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym branży e-commerce oraz twórców.