Strona domowa Bez kategorii Regulamin konkursu ,,┼Üwi─ůteczny konkurs z mark─ů KLAREKO”

Regulamin konkursu ,,┼Üwi─ůteczny konkurs z mark─ů KLAREKO”

1

┬ž 1 Postanowienia og├│lne

1.Organizatorem konkursu ÔÇť┼Üwi─ůteczny konkurs z mark─ů KLAREKOÔÇŁ (zwanego w dalszej cz─Ö┼Ťci niniejszego Regulaminu ÔÇ×KonkursemÔÇŁ) i jednocze┼Ťnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest Redakcja swiatnaobcasach.pl zarejstrowana pod adresem: Ml─ůdzka 29/186 Warszawa 04-136 NIP: 1132869511.

2. Fundatorem Nagr├│d jest firma KLAREKO.

3. Informacje przekazane przez Uczestnika Konkursu b─Öd─ů wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r poz. 922 z p├│┼║n. zm.). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przed przyst─ůpieniem do Konkursu powinien zapozna─ç si─Ö z Regulaminem.

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstaw─Ö Konkursu i okre┼Ťla prawa i obowi─ůzki jego uczestnik├│w (dalej: Uczestnicy).

┬ž 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich u┼╝ytkownik├│w Internetu spe┼éniaj─ůcych warunki niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnikami Konkursu mog─ů by─ç tylko osoby fizyczne, maj─ůce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kt├│re:

a. dodadz─ů Zadanie Konkursowe zgodne z tematem Konkursu (dalej: Praca Konkursowa) w miejscu wskazanym przez Organizatora (┬ž 3 pkt 2)
b. akceptuj─ů niniejszy Regulamin poprzez dodanie Pracy Konkursowej

3. Osoby nieposiadaj─ůce pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych mog─ů wzi─ů─ç udzia┼é w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Brak spe┼énienia tego warunku skutkuje zdyskwalifikowaniem Uczestnika z Konkursu, a prawo do Nagrody zostanie cofni─Öte.

4. W Konkursie nie mog─ů bra─ç udzia┼éu pracownicy Organizatora, Fundatora oraz agencji reklamowych, public relations, dom├│w mediowych i innych firm wsp├│┼épracuj─ůcych z Organizatorem oraz Fundatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mog─ů r├│wnie┼╝ bra─ç udzia┼éu cz┼éonkowie najbli┼╝szych rodzin os├│b, o kt├│rych mowa powy┼╝ej (tj. ich ma┼é┼╝onkowie, dzieci, rodzice i rodze┼ästwo).

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi─ůzk├│w z nim zwi─ůzanych, w tym tak┼╝e prawa do ┼╝─ůdania wydania Nagrody, nie mo┼╝na przenosi─ç na inne osoby i podmioty.

┬ž3 Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna si─Ö 16 grudnia 2020 i trwa do 15 lutego 2020 do godziny 23:59. Og┼éoszenie wynik├│w nast─ůpi do 16 lutego 2021 do godziny 23:59.

2. Przedmiotem Konkursu jest dodanie przez Uczestnika odpowiedzi, kt├│re polega na opisaniu ÔÇ×Bez czego nie wyobra┼╝asz sobie ┼Ťwi─ůtecznych porz─ůdk├│wÔÇŁ.

3. Ka┼╝dy z Uczestnik├│w mo┼╝e zg┼éosi─ç do Konkursu dowoln─ů liczb─Ö Prac Konkursowych, ale nagrodzona mo┼╝e by─ç tylko jedna Praca Konkursowa Uczestnika i ÔÇô analogicznie ÔÇô Uczestnik mo┼╝e zdoby─ç tylko jedn─ů Nagrod─Ö podczas trwania Konkursu. Prace Konkursowe dodane po zako┼äczeniu Konkursu nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

4. Zwyci─Öska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Jury powo┼éane przez Organizatora spo┼Ťr├│d wszystkich Prac Konkursowych zg┼éoszonych do Konkursu.

5. Zg┼éaszaj─ůc Prac─Ö Konkursow─ů Uczestnik potwierdza, ┼╝e spe┼énia wszystkie warunki, kt├│re uprawniaj─ů go do udzia┼éu w Konkursie.

6. Zg┼éoszenie Pracy Konkursowej jest r├│wnoznaczne z o┼Ťwiadczeniem Uczestnika Konkursu, ┼╝e przys┼éuguj─ů mu wszelkie prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym wy┼é─ůczne prawa autorskie osobiste i maj─ůtkowe, jak r├│wnie┼╝, ┼╝e Praca Konkursowa jest przejawem oryginalnej, w┼éasnej tw├│rczo┼Ťci Uczestnika, nie by┼éa dotychczas nigdzie publikowana, jak r├│wnie┼╝ nie jest obci─ů┼╝ona prawami os├│b trzecich i nie narusza praw os├│b trzecich. W Pracy Konkursowej zawarty mo┼╝e by─ç wy┼é─ůcznie wizerunek Uczestnika zg┼éaszaj─ůcego dan─ů Prac─Ö Konkursow─ů. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej w przypadku w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůcych zgodno┼Ťci Pracy Konkursowej z Regulaminem, w tym w wypadku podejrzenia naruszenia praw os├│b trzecich bez podawania przyczyn.

7. Z chwil─ů zg┼éoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela nieodp┼éatnie oraz bez ogranicze┼ä czasowych, terytorialnych i ilo┼Ťciowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewy┼é─ůcznej na korzystanie ze Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci upowa┼╝nienie do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie publikacji w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych marki KLAREKO i portalu SWIATNAOBCASACH.PL (Facebook i Instagram) tylko i wy┼é─ůcznie ze wskazaniem autora Pracy Konkursowej oraz do korzystania z Pracy.

8. Organizator i Fundator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci za wszelkie materia┼éy dostarczone przez Uczestnik├│w do Konkursu. W szczeg├│lno┼Ťci Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zg┼éoszenie do Konkursu Prac Konkursowych, do kt├│rych Uczestnicy nie posiadaj─ů stosownych praw ani za tre┼Ť─ç publikowanych przez Uczestnik├│w materia┼é├│w, czy te┼╝ niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, aby Prace Konkursowe naruszaj─ůce w/w postanowienia by┼éy usuwane z Konkursu.

9. Prace Konkursowe oceniane b─Öd─ů przez Jury powo┼éane przez Organizatora Konkursu. Ocenie podlega─ç b─Ödzie poziom kreatywny zg┼éaszanych Prac Konkursowych i dopasowanie do tematu Konkursu.

10. Spo┼Ťr├│d Prac Konkursowych przes┼éanych podczas trwania Konkursu Jury wybierze 3 (s┼éownie: trzy) Prace Konkursowe, kt├│rych autorzy otrzymaj─ů Nagrody.

11. Wyniki Konkursu zostan─ů og┼éoszone na stronie konkursu w dolnej cz─Ö┼Ťci artyku┼éu.

┬ž 4 Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie s─ů do wygrania 3 zestawy (zwane dalej pojedynczo ÔÇ×NagrodaÔÇŁ) ┼Ťrodk├│w czyszcz─ůcych w sk┼éad kt├│rych wejdzie: Uniwersalnik Piernikowy, Fenomenalny Mus Piernikowy.

2. Warto┼Ť─ç ┼Ťwiadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od os├│b fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 10. W przypadku Uczestnik├│w b─Öd─ůcych osobami fizycznymi prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, warto┼Ť─ç ┼Ťwiadczenia stanowi przych├│d z prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach og├│lnych.

3. W ci─ůgu maksymalnie 7 (s┼éownie: siedmiu) dni roboczych po zako┼äczeniu Konkursu, Zwyci─Özca skontaktuje si─Ö z Organizatorem Konkursu w celu dostarczenia niezb─Ödnych danych osobowych Zwyci─Özcy do wys┼éania nagrody. Kontakt nast─ůpi pod adresem mailowym: redakcja@swiatnaobcasach.pl

4. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. Nagrody nie podlegaj─ů wymianie na got├│wk─Ö lub jakikolwiek ekwiwalent. Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç odbioru nagrody z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Zwyci─Özcy Konkursu.

6. Zwyci─Özcy Konkursu nie mog─ů przenie┼Ť─ç prawa do Nagrody na osoby trzecie.

┬ž 5 Postanowienia ko┼äcowe

1. Organizator i Fundator nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne nieprawid┼éowo┼Ťci w po┼é─ůczeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawid┼éowo┼Ťci w dzia┼éaniu serwisu Facebook oraz za przypadki udzia┼éu w Konkursie os├│b nieuprawnionych.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub działania niezgodne z zasadami korzystania z serwisu Facebook.

3. Prawo do sk┼éadania reklamacji, co do niezgodno┼Ťci Konkursu z niniejszym Regulaminem, przys┼éuguje ka┼╝demu Uczestnikowi Konkursu, przez ca┼éy czas trwania Konkursu, a tak┼╝e w terminie do 14 dni od og┼éoszenia wynik├│w etapu Konkursu, kt├│rego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna by─ç z┼éo┼╝ona mailowo na adres: redakcja@swiatnaobcasach.pl z dopiskiem: konkurs ÔÇť┼Üwi─ůteczny konkurs z mark─ů KLAREKOÔÇŁ Organizator rozpatrzy reklamacj─Ö w ci─ůgu 14 (s┼éownie: czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygni─Öciu.

4. Pisemna reklamacja powinna zawiera─ç imi─Ö, nazwisko, dok┼éadny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak r├│wnie┼╝ dok┼éadny opis i pow├│d reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zg┼éoszone po up┼éywie wy┼╝ej wymienionego terminu nie b─Öd─ů rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany poczt─ů elektroniczn─ů, b─ůd┼║ telefonicznie.

5. Zasady prowadzenia Konkursu okre┼Ťla niniejszy Regulamin, wszelkie materia┼éy promocyjno ÔÇô reklamowe maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjny.

6. Fundator oraz Organizator nie przeka┼╝e danych osobowych Uczestnik├│w w celach innych ni┼╝ cele niniejszego Konkursu.

┬ž 6 Polityka prywatno┼Ťci

1. Administratorem danych osobowych jest portal www.swiatnaobcasach.pl

2. Administrator danych osobowych Uczestnik├│w Konkursu o┼Ťwiadcza, i┼╝ dane osobowe Uczestnik├│w b─Öd─ů przetwarzane przy zachowaniu zasad okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wy┼é─ůcznie w celu realizacji Konkursu, w tym r├│wnie┼╝ ewentualnych reklamacji, dor─Öczenia nagrody jak i podania do publicznej wiadomo┼Ťci informacji o zwyci─Östwie w Konkursie.

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu s┼éu┼╝─ů jedynie prawid┼éowemu wykonaniu Konkursu i zostan─ů usuni─Öte w terminie 2 (s┼éownie: dw├│ch) tygodni od dnia up┼éywu zg┼éaszania reklamacji, o kt├│rym mowa w Regulaminie, w punkcie 5 ┬ž3.

5. W przypadku dodatkowych pyta┼ä dotycz─ůcych polityki prywatno┼Ťci, prosimy o kontakt drog─ů elektroniczn─ů na adres redakcja@swiatnaobcasach.pl , w temacie maila podaj─ůc: konkurs ÔÇť┼Üwi─ůteczny konkurs z mark─ů KLAREKOÔÇŁ Odpowiedzi b─Öd─ů udzielane w ci─ůgu 14 (s┼éownie: czternastu) dni roboczych.

Dodaj komentarz

Zobacz tak┼╝e

Fashion Week ÔÇô co to za wydarzenie? Gdzie si─Ö odbywa?

Tydzie┼ä Mody to jedno z kluczowych wydarze┼ä w ┼Ťwiecie projektant├│w ubra┼ä i nie tylko. Wyda…